Skład osobowy

Zespół

red. Michał Wroński

dr inż. Dominik Strzałka, prof. PRz
Kierownik Projektu PCI

Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Absolwent Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz, następnie wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny.  W latach 2012-2019, Prodziekan WEiI, od 2018 r. Kierownik Zakładu Systemów Złożonych, WEiI PRz.  Autor wielu publikacji naukowych z obszaru szeroko rozumianej informatyki, telekomunikacji, matematyki oraz zarządzania IT.

dr Michał Piętal
Bioinformatyk

Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Absolwent Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium) oraz Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (doktorat).  Następnie dwukrotnie stażysta (2014 - 2015 oraz 2017 - 2019) w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego.  Od 2019 r. związany z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki PRz.  Autor publikacji naukowych z obszaru bioinformatyki.

dr Marta Sochacka-Piętal
Genetyk - Mikrobiolog

Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę magisterską (2002) oraz doktorską (2008).  Następnie pracownik Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Od 2010 r., związana z Wydziałem Chemicznym PRz.  Autorka publikacji naukowych z obszaru genetyki i mikrobiologii.

mgr inż. Anna Czmil
Informatyk, Bioinformatyk

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Mgr inż. Anna Czmil w 2018 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Informatyka na WEiI PRz o specjalności inżynieria systemów informatycznych. Obecnie, obok pracy na uczelni, kształci się na studiach doktoranckich. Posiada także doświadczenie zawodowe w zakresie wytwarzania oprogramowania znajdującego zastosowanie głównie w laboratoriach i placówkach medycznych.

Obszar jej zainteresowań naukowych, a także prowadzone badania, dotyczą głównie zastosowania metod inteligencji obliczeniowej w medycynie. Jest współautorką publikacji wydanych w recenzowanych czasopismach naukowych z tej dziedziny, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

mgr inż. Michał Wroński
Informatyk, Bioinformatyk

Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku asystenta, w Zakładzie Systemów Złożonych, WEiI PRz, przygotowujący pracę doktorską z obszaru informatyki w zastosowaniach medycznych (symulacje na potrzeby operacji robotycznych).  Autor publikacji naukowych, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

mgr Magdalena Totoń
Administracja Projektu

Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

Wieloletnia pracownik Zakład Systemów Złożonych, Wydział Elektrotechniki i Informatyki PRz, na stanowisku Starszy specjalista naukowo - techniczny.

mgr Małgorzata Semik
Pracownik Inżynieryjno-Techniczny

Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej

Wieloletnia pracownik Zakładu Biotechnologii i Bioinformatyki, Wydziału Chemicznego PRz, na stanowisku Starszy referent techniczny.

inż. Michał Ćmil
Stażysta, Informatyk

Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej

W 2015 r. roku rozpoczął studia na politechnice w Rzeszowie na kierunku Informatyka (spec. sieci komputerowe).  W 2019 r. obronił pracę inżynierską (temat: sterownik silnika krokowego opartego na płytce Arduino oraz obsługująca go biblioteka).  Od 2019 r. kontynuuje naukę na PRz (II stopień).  W swojej pracy magisterskiej zajmuje się koncepcją tzw. uogólnionego równania logistycznego w teorii chaosu (obecnie w fazie powstawania). Główne zainteresowania obejmują sieci komputerowe, ale także programowanie i elektronikę.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję