Zakład Systemów Złożonych / Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

pracownicyzsz.jpg

Witamy Państwa na stronach Zakładu Systemów Złożonych

Zakład Systemów Złożonych jest jednostką, która formalnie powstała 1 czerwca 2017 r. na mocy Zarządzenia nr 27/2017 JM Rektora PRz z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki. Zakład powstał jako jednostka w wyniku wydzielenia grupy osób ze struktury Katedry Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych. Niemniej jednak warto podkreślić, że historia Zakładu sięga roku 1992, kiedy to najpierw powstał Zakład Systemów Cyfrowych, poprzez wyłączenie grupy osób z Katedry Podstaw Elektroniki. Założycielami Zakładu Systemów Cyfrowych byli dr hab. inż. Franciszek Grabowski, prof. PRz oraz dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, prof. PRz. Początkowo działalność Zakładu był skupiona wokół dydaktyki na kierunku elektrotechnika w obszarze systemów cyfrowych. Zakład sukcesywnie powiększał się a momentem przełomowym było uruchomienie kierunku informatyka na ówczesnym Wydziale Elektrycznym PRz. W 1996 w zakładzie został zatrudniony prof. dr hab. Heorhii Loutsky z Politechniki Kijowskiej zaś w 2003 r. prof. dr hab. Sergiej Kryvyy; rozbudowywana też była baza lokalowa umiejscowiona w bud. E. Jednostka otrzymała symbol ES.

W 2000 roku uruchomiono duże laboratorium komputerowe w sali E51 (45 stanowisk komputerowych), a w 2001 roku zmieniono nazwę jednostki na Zakład Systemów Rozproszonych; było to głównie związane z dynamicznym rozwojem kierunku informatyka oraz znaczącym postępem w obszarze rozproszonych systemów i sieci komputerowych, które na przełomie wieków stały się wiodącą specjalizacją informatyki. Istotnymi elementami pracy Zakładu było: uruchomienie specjalistycznego laboratorium systemów operacyjnych obejmującego 16 jednostek typu Sun Blade UltraSparc III w 2003 roku, nawiązanie współpracy z firmą Oracle Polska w ramach Inicjatywy Akademickiej Oracle w 2004 roku, uruchomienie lokalnej „Akademii Alcatela” - nowoczesnego laboratorium sieciowego w 2005 roku, początek współpracy z firmą IBM Polska (rozpoczęcie cyklicznych szkoleń dla pracowników i studentów PRz), uruchomienie lokalnej Akademii CISCO w 2009 roku. Rok 2009 był szczególnym dla rozwoju Zakładu w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora przez 5 asystentów.

W latach 2012-2015 Zakład zorganizował pierwszą Olimpiadę Informatyczną na Wydziale, pierwszą konferencję Oracle Academic Day w ramach Regionalnej Akademii Oracle oraz uruchomił specjalistyczne laboratorium nowoczesnych technik informatycznych pod patronatem Asseco Poland S.A. W roku 2017 zostało uruchomione, przy współpracy z firmą G2A.com, nowoczesne laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości. Rok wcześniej została założona Akademia Palo Alto Networks. Była ona pierwszą, utworzoną na uczelni tego typu akademią w Polsce.

W roku 2016 siedziba Zakładu został przeniesiona z bud. E do nowej lokalizacji w bud. F. Aktualnie zdecydowana większość pomieszczeń jednostki jest ulokowanych na III, V i VI piętrze tego budynku. Laboratorium systemów klasy enterprise (pod patronatem Asseco Poland S.A.) znajduje się w sali 8/9, bud. A zaś laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości w sali 59 bud. A.

W dniu 1 września 2015 r. mocy Zarządzenia nr 28/2015 JM Rektora PRz z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni została utworzona Katedra Energoelektroniki, Elektroenergetyki i Systemów Złożonych z połączenia Katedry Energoelektroniki i Elektroenergetyki oraz Zakładu Systemów Rozproszonych. Kierownikiem nowej jednostki został prof. dr hab. inż. Kazimierz Buczek. Współpraca pomiędzy oboma jednostkami trwała do 1 czerwca 2017 r., kiedy to utworzony został Zakład Systemów Złożonych. Utworzenie zakładu było odpowiedzią Uczelni na nowe wyzwania pojawiające się w zakresie konwergencji systemów, Internetu Rzeczy, Przemysłu 4.0, stale postępującej ewolucji systemów w kierunku systemów złożonych.

W dniu 27 listopada 2017 r. na mocy zarządzenia Nr 69/2017 JM Rektora PRz na Wydziale  Elektrotechniki  i  Informatyki  został zlikwidowany Zakład  Akustyki i włączono go do struktury Zakładu Systemów Złożonych. Kierownikiem jednostki w latach 1992 – 2015 oraz od 2017 r. do sierpnia 2018 r. był dr hab. inż. Franciszek Grabowski, prof. PRz. Od września 2018 r. Zakładem kieruje dr inż. Dominik Strzałka.

W dniu 1 października 2019 r. nastąpiły w Zakładzie kolejne zmiany organizacyjne. Zespół w składzie: prof. A. Brański, dr M. Borkowski, mgr A. Kocan-Krawczyk i mgr E. Prędka dołączył do Katedry Elektrotechniki i Podstaw Informatyki. Pracę w naszej jednostce rozpoczął dr Michał Piętal. Aktualnie w Zakładzie Systemów Złożonych pracuje 2 pracowników technicznych i 14 nauczycieli akademickich.

Przez cały czas swojego istnienia Zakład był przede wszystkim skupiony na prowadzeniu badań i dydaktyki w odniesieniu do szeroko rozumianych systemów i sieci komputerowych w zakresie projektowania, budowy, administracji i zarzadzania. Zakład prowadzi specjalność systemy i sieci komputerowe na studiach I stopnia oraz specjalność systemy teleinformatyczne na studiach II stopnia.

W ciągu ponad 25 lat istnienia Zakładu pracowali z nami m.in.: dr hab. inż. Stanisław Paszczyński, prof. PRz, prof. dr hab. Heorhii Loutsky, prof. dr hab. Sergiej Kryvyy, dr inż. Krzysztof Bobran, dr inż. Mirosław Hajder, dr inż. Jerzy Nazarko, dr Julian Skrzypiec, mgr. inż. Adam Dziadosz, mgr. inż. Łukasz Dębski, mgr inż. Artur Hanus, mgr. inż. Robert Jacek, mgr. inż. Tomasz Kaczmarski, mgr. inż. Piotr Kadula, mgr. inż. Mirosław Kiełbus, mgr inż. Romuald Kuras, mgr inż. Wiesław Stręciwilk, mgr inż. Paweł Wzorek, prof. dr hab. inż. A. Brański, dr inż. M. Borkowski, mgr inż. A. Kocan-Krawczyk, mgr inż. E. Prędka.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję